پروفایل pedraam

لیست تماشا
لیست تماشا خالی است !
لیست مورد علاقه
لیست مورد علاقه خالی است !
شخصیت های مورد علاقه
لیست شخصیت های مورد علاقه خالی است !
5 دیدگاه اخیر
25 مرداد 1398
با شمام کاملا موافقم بعد از گذشت یه ساعت اول فیلم دنبال سر نخ هایی بودم که مشتاق تر شم برای دیدن ولی حیف از یک نکته مثبت برای رسوندن…...
25 مرداد 1398
کاملا با شما موافقم نمادهایی موجود تو این فیلم خیلی ابتدایین و دلیل استقبال نکردن از این فیلمم همین بوده...
25 مرداد 1398
فیلم کاملا کسل کننده ای بود و اگر بنا به گفته دوستان نمادهای خدا وخلقت و طبیعت و پامبر و بقیه چیزایی که بنده به شخصه اعتقادیم بهشون ندارم جهت…...